Tlač

Sledovanie/vymazanie nahraného obsahu (iba modely podporujúce nahrávanie USB HDD)

Modely USB HDD umožňujúce nahrávanie majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v [Nastavenia].

Poznámka

  • Táto funkcia je k dispozícii len na určitých modeloch v Európe, Austrálii a Novom Zélande.

Ak si chcete prezrieť nahraný obsah

  1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Programme Guide] — [Zoznam nahraných titulov] — obsah na prezeranie.

Ak chcete vymazať nahraný obsah

  1. Stlačte tlačidlo HOME , potom vyberte [Programme Guide] — [Zoznam nahraných titulov].
  2. Stlačte tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Vymazať] — obsah na vymazanie — [Vymazať].