Tlač

Informácie o zariadeniach USB používaných na uloženie fotografií a hudby

  • Porty USB na TV prijímači podporujú systémy súborov FAT16, FAT32, exFAT a NTFS.
  • Pri pripájaní digitálneho fotoaparátu Sony k TV prijímaču pomocou kábla USB je potrebné nastaviť pripojenie USB vo fotoaparáte na režim „Auto“ alebo „Veľkokapacitná pamäť“.
  • Ak digitálny fotoaparát nespolupracuje s TV prijímačom, skúste vykonať nasledovné:
    • Nastavte pripojenie USB na fotoaparáte na možnosť „Veľkokapacitná pamäť“.
    • Skopírujte súbory z fotoaparátu do jednotky USB flash a potom jednotku pripojte k TV prijímaču.
  • Niektoré fotografie a videozáznamy môžu byť zväčšené, čo môže mať za následok nízku kvalitu obrazu. V závislosti od veľkosti a pomeru strán sa nemusia obrázky zobrazovať na celú obrazovku.
  • V závislosti od súboru alebo nastavení môže zobrazenie fotografie trvať dlho.
  • Spoločnosť Sony nie je v žiadnom prípade zodpovedná za poruchu pri nahrávaní ani poškodenie a stratu nahraného obsahu zapríčinenú alebo spojenú s poruchou TV prijímača, zariadenia USB alebo akýmkoľvek iným problémom.