Tlač

Pripojenie fotoaparátu alebo kamkordéra a prezeranie uloženého obsahu

Ak chcete pripojiť fotoaparát alebo kamkordér

Pripojte digitálny fotoaparát alebo kamkordér Sony pomocou kábla HDMI. Použite kábel s mini konektorom HDMI pre digitálny fotoaparát/kamkordér a štandardným konektorom HDMI pre TV prijímač.

  1. Digitálny fotoaparát
  2. Kamkordér
  3. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Zobrazenie obsahu uloženého v digitálnom fotoaparáte alebo kamkordéri

  1. Po pripojení k digitálnemu fotoaparátu ho zapnite.
  2. Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte pripojený digitálny fotoaparát/kamkordér.
  3. Spustite prehrávanie v pripojenom digitálnom fotoaparáte/kamkordéri.

Kontrola podporovaných formátov súborov

Tip

  • Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača. Uistite sa, že zariadenie je kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync. Niektoré zariadenia nemusia byť kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, aj keď majú konektor HDMI.