Tlač

Špecifikácie počítačového video signálu

(Rozlíšenie, horizontálna frekvencia/vertikálna frekvencia)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (iba modely 2K s plným vysokým rozlíšením alebo 4K modely)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (iba modely 2K s plným vysokým rozlíšením alebo 4K modely)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (iba modely 2K s plným vysokým rozlíšením alebo 4K modely)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (iba modely 2K s plným vysokým rozlíšením alebo 4K modely)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (iba modely 2K s plným vysokým rozlíšením alebo 4K modely)*

* Časovanie formátu 1080p aplikované do vstupu HDMI bude považované za časovanie video signálu, nie PC signálu. Ovplyvní to nastavenia [Obrazovka] v sekcii [Obraz]. Ak chcete prezerať obsah počítača, nastavte položku [Široký režim] na [Plný], a [Plocha obrazu] na [Plné rozlíšenie] (2K modely) alebo [+1] (4K modely). Položku ([Plocha obrazu] je možné konfigurovať iba v prípade, že je [Oblasť auto. zobrazenia] deaktivovaná.)

Iný vstupný signál videa

Nasledujúce video formáty sa môžu zobraziť v závislosti od špecifikácie vášho počítača.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (iba 4K modely)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1, 3840 x 2160p/60Hz (iba 4K modely)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (iba 4K modely)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2, 4096 x 2160p/60Hz*2 (iba 4K modely)

*1 V závislosti od oblasti/krajiny nemusí byť položka podporovaná.

*2 3840 x 2160 sa zobrazí, keď je vstup 4096 x 2160.

Poznámka

 • V závislosti od počítača nemusí byť výstup 1920 x 1080/60 Hz k dispozícii. Aj keď je zvolený výstup 1920 x 1080/60 Hz, skutočný výstupný signál môže byť iný. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a použite iný video signál.