Tlač

Zobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na TV prijímači pomocou kábla MHL (iba modely podporujúce MHL)

Táto značka sa nachádza pri porte HDMI IN 1/MHL (pre 2K modely s podporou MHL) alebo pri porte HDMI IN 2/MHL (pre 4K modely s podporou MHL).

Pripojenie mobilného zariadenia výstupom MHL

V prípade 2K modelov, pripojte svoje mobilné zariadenie do portu HDMI IN 1/MHL televízora MHL káblom.

V prípade 4K modelov, pripojte svoje mobilné zariadenie do portu HDMI IN 2/MHL televízora MHL káblom.

  1. MHL mobilné zariadenie
  2. Kábel MHL (nedodáva sa)*

* V prípade 2K signálov sa uistite, že používate autorizovaný MHL 2 kábel s logom MHL.
V prípade 4K modelov sa uistite, že používate autorizovaný MHL 3 kábel s logom MHL. Ak vaše MHL mobilné zariadenie podporuje 4K výstup, použite autorizovaný MHL 3 kábel.

Zobrazenie obsahu uloženého v mobilnom zariadení cez MHL výstup

  1. Po pripojení svojho mobilného zariadenia stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte vstup, ku ktorému je mobilné zariadenie pripojené.

Automatické prepnutie na MHL vstup

  1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Automatická zmena vstupu (MHL)] — [Zap.]. (V závislosti od mobilného zariadenia sa vstup nemusí automaticky prepínať.) Ak je televízor v pohotovostnom režime, automaticky sa neprepne.

Nabíjanie mobilného zariadenia

Keď je televízor zapnutý, môže nabíjať mobilné zariadenie, ak je pripojené MHL káblom.

Poznámka

  • Túto funkciu môžu využívať iba smartfóny/tablety, ktoré podporujú MHL.

Tip

Ak je funkcia [Nabíjanie zariadenia MHL počas pohotovostného režimu] nastavená na [Zap.], televízor môže nabíjať pripojené MHL zariadenie, keď je televízor v pohotovostnom režime.

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Nabíjanie zariadenia MHL počas pohotovostného režimu] — [Zap.].