Tlač

Používanie Wi-Fi na pripojenie TV prijímača do siete

Vstavané zariadenie bezdrôtovej siete LAN poskytuje prístup na internet a umožní vám využívať výhody siete v prostredí bez káblov.

 1. Počítač
 2. Bezdrôtový smerovač (prístupový bod)
 3. Modem
 4. Internet
 1. Nastavte bezdrôtový smerovač (alebo prístupový bod).
  Podrobnosti nájdete v príručke bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 2. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie siete] — [Jednoduché].
 3. Dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Vypnutie vstavanej bezdrôtovej siete LAN

Pre deaktiváciu funkcie [Vstavaná Wi‑Fi], stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť] — [Rozšírené nast.] — [Vstavaná Wi‑Fi].

Tip

 • Na plynulé prenášanie videa:
  • Ak je to možné, zmeňte nastavenie bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) na štandardné vysokorýchlostné siete, ako napríklad 802.11n .
   Podrobnosti o spôsobe zmeny nastavenia nájdete v príručke bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
  • Ak vyššie uvedený postup neprináša zlepšenie, zmeňte nastavenie bezdrôtového smerovača (alebo prístupového bodu) na 5 GHz, čo môže pomôcť zlepšiť kvalitu prenosu videa.
  • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované. Ak 5 GHz pásmo nie je podporované, TV prijímač sa môže pripojiť len k bezdrôtovému smerovaču (prístupovému bodu) použitím 2,4 GHz pásma.
 • Ak chcete s bezdrôtovým smerovačom (alebo prístupovým bodom) použiť zabezpečenie WEP , vyberte [Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie siete] — [Jednoduché] — [Wi‑Fi] — [Pripojiť zo zoznamu vyhľadávania].

Poznámka

 • Požadované nastavenia súvisiace so sieťou sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v príručke, ktorú vám poskytol poskytovateľ internetových služieb, alebo v príručke dodanej so smerovačom. Prípadne kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 • Ak na obrazovke zadania hesla vyberiete možnosť [Zobraziť heslo], zobrazené heslo budú môcť vidieť iné osoby.