Tlač

Pripojenie k sieti pomocou kábla siete LAN

Pripojenie k sieti pomocou kábla siete LAN

Pripojenie ku káblovej sieti LAN vám umožní pripojenie na internet a k vašej domácej sieti. Pripojte kábel siete LAN k TV prijímaču.

  1. Kábel siete LAN
  2. Počítač
  3. Modem s funkciami smerovača
  4. Internet
  1. Nastavte smerovač siete LAN.
    Podrobnosti nájdete v príručke smerovača siete LAN alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
  2. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť] — [Nastavenie siete] — [Jednoduché].
  3. Dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

  • Požadované nastavenia súvisiace so sieťou sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v príručke, ktorú vám poskytol poskytovateľ internetových služieb, alebo v príručke dodanej so smerovačom. Prípadne kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).