Tlač

[Systémové preferencie]

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Systémové preferencie] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Dátum a čas]
Nastavenie aktuálneho času.
[Jazyk/Language]
Výber jazyka ponuky.
[Klávesnica]
Konfigurácia nastavení klávesnice na obrazovke.
[Vyhľadávanie]
Konfigurácia nastavení funkcie vyhľadávania.
[Reč]
Konfigurácia nastavení funkcie rozpoznávania hlasu.
[Zjednodušenie ovládania]
Konfigurácia nastavení funkcií prístupnosti a služieb, ktoré používateľom poskytujú jednoduchšiu navigáciu v zariadeniach.
[Nastavenia režimu pre maloobchod]
Nastavením funkcie [Režim ukážky] možno zvýrazniť zobrazenie vo výklade, atď.