Tlač

[Osobné]

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Osobné] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Poloha]
Konfigurácia nastavení polohy na získanie informácií o polohe používateľa.
[Zabezpečenie a obmedzenia]
Konfigurácia nastavení zabezpečenia, napríklad hesla.
[Rodičovský zámok (vysielanie)]
Konfigurácia nastavení rodičovského zámku na vysielanie a iné položky.
[Rodičovský zámok (Streamovacie kanály)]
Konfigurácia nastavení rodičovského zámku na kanály s prenosmi.