Tlač

Nastavenie časovača

Ak chcete nastaviť spustenie časovača

Časovač TV prijímača sa automaticky zapne v určitom čase, t.j. keď začne program, ktorý chcete sledovať. Táto funkcia umožňuje používať TV prijímač aj ako budík.

  1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Časovače] — [Časovač zapnutia] — požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť čas spánku

Časovač spánku TV prijímač po vopred nastavenom čase automaticky vypne.

  1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Časovače] — [Časovač vypnutia] — požadovanú možnosť.

Poznámka

  • Keď TV prijímač vypnete a znova zapnete, [Časovač vypnutia] sa nastaví na [Vyp.].