Tlač

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Sony bude z času na čas poskytovať aktualizácie softvéru za účelom zvýšenia funkčnosti a poskytne užívateľom najnovší televízny zážitok. Najjednoduchší spôsob ako získať aktualizácie softvéru je prostredníctvom internetového pripojenia cez TV prijímač.

Ak chcete zapnúť automatické preberanie softvéru

Pre aktiváciu funkcie [Automatické preberanie softvéru], stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Pomocník] — [Aktualizácia systémového softvéru] — [Automatické preberanie softvéru].

Tip

  • Ak chcete softvér aktualizovať ručne, vyberte [Vyhľadať aktualizácie systémového softvéru] na obrazovke [Aktualizácia systémového softvéru].
  • Ak nechcete aktualizovať softvér automaticky, deaktivujte funkciu [Automatické preberanie softvéru].

Aktualizácia softvéru prostredníctvom pamäťového zariadenia USB

Ak nemáte pripojenie do siete, môžete softvér aktualizovať aj pomocou pamäťového zariadenia USB. Pomocou svojho počítača si prevezmite najnovšiu verziu softvéru na webovej stránke spoločnosti Sony na pamäťové zariadenie USB. Vložte pamäťové zariadenie USB do USB portu na TV prijímači a aktualizácia softvéru sa spustí automaticky.

Ak si TV softvér aktualizujete pomocou pamäťového zariadenia USB, mali by ste si prečítať upozornenia súvisiace s aktualizáciou pomocou pamäťového zariadenia USB na webovej stránke.

Viac informácií o podpore nájdete na stránke Podpora.