Tlač

Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača

Ak máte problémy, napr. ak sa na obrazovke obraz nezobrazuje, alebo diaľkový ovládač nefunguje, skúste nasledujúce.

Stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači a podržte ho 5 sekúnd. TV prijímač sa vypne a po krátkom čase sa automaticky reštartuje.
Vaše osobné nastavenia a údaje sa po reštartovaní TV prijímača nestratia (je to to isté, ako odpojenie kábla so striedavým prúdom (hlavné napájanie)).