Tlač

Diaľkový ovládač nefunguje.

 • Ak chcete zistiť, či je problém v diaľkovom ovládači, stlačte tlačidlo na TV prijímači.
 • Uistite sa, že sa kladné a záporné póly batérií zhodujú s kladnými (+) a zápornými (-) značkami vnútri priestoru pre batérie.
 • Batérie môžu byť slabé. Odoberte kryt diaľkového ovládača a vymeňte batérie.
  • Posuvný typ
  • Typ tlačiť-uvoľniť
 • Medzi batériou a diaľkovým ovládačom môže byť slabý kontakt. Vyberte batérie a znovu ich vložte.
 • Namierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania, ktorý sa nachádza na prednej časti TV prijímača.
 • Dbajte na to, aby sa pred snímačom diaľkového ovládania nenachádzali žiadne prekážky.
 • Žiarivkové osvetlenie môže rušiť funkciu diaľkového ovládača. Skúste vypnúť žiarivkové osvetlenie.
 • Po odpojení a opätovnom pripojení TV prijímača sa TV prijímač nemusí po určitý čas spustiť, aj keď stlačíte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači alebo TV prijímači. To pretože inicializácia systému chvíľu trvá. Počkajte 10 až 20 sekúnd, a potom to skúste znova.
 • Keď váš hlas nie je rozpoznaný, uistite sa, že aktivujete tlačidlo na diaľkovom ovládači tlačidlom alebo zaregistrujete diaľkový ovládač pomocou tlačidla na vašom TV prijímači. Tieto nastavenia potvrdíte tak, že stlačíte tlačidlo HOME a potom zvolíte [Nastavenia] — [Nastavenia diaľkového ovládača touchpad]/[Hlasové diaľkové ovládanie]. V závislosti od modelu sa môže zobrazené nastavenie líšiť. V závislosti od dodaného diaľkového ovládača sa môže stať, že tlačidlo nebude k dispozícii.