Natisni

Uporaba omrežja Wi-Fi za povezavo televizorja v vaše omrežje

Z vgrajeno napravo za brezžično lokalno omrežje se lahko povežete z internetom in uživate v prednostih mreženja brez povezovanja s kabli.

 1. Računalnik
 2. Brezžični usmerjevalnik (dostopna točka)
 3. Modem
 4. Internet
 1. Nastavite svoj brezžični usmerjevalnik (ali dostopno točko).
  Za podrobnosti o tem glejte navodila za brezžični usmerjevalnik (ali dostopno točko) ali pa se obrnite na osebo, ki je vzpostavila omrežje (omrežni skrbnik).
 2. Pritisnite gumb HOME in nato izberite [Nastavitve] — [Omrežje] — [Nastavitev omrežja] — [Preprosto].
 3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.

Izklop vgrajenega brezžičnega lokalnega omrežja

Da onemogočite [Vgrajen Wi‑Fi], pritisnite gumb HOME in nato izberite [Nastavitve] — [Omrežje] — [Napredne nastavitve] — [Vgrajen Wi‑Fi].

Nasvet

 • Neprekinjeno pretakanje videoposnetka v živo:
  • Če je mogoče, nastavitev vašega brezžičnega usmerjevalnika (ali dostopne točke) spremenite na standard visoke hitrosti omrežja 802.11n.
   Za podrobnosti o spreminjanju nastavitve glejte navodila za brezžični usmerjevalnik (ali dostopno točko) ali pa se obrnite na osebo, ki je vzpostavila omrežje (omrežni skrbnik).
  • Če zgoraj navedeno ne izboljša stanja, spremenite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika (ali dostopne točke) na 5 GHz, kar lahko izboljša kakovost pretakanja videa v živo.
  • Frekvenčni pas 5 GHz v nekaterih regijah/državah ni na voljo. Če frekvenčni pas 5 GHz ni podprt, se lahko TV z brezžičnim usmerjevalnikom (ali dostopno točko) poveže samo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz.
 • Za uporabo zaščite WEP z brezžičnim usmerjevalnikom (ali dostopne točke) izberite [Nastavitve] — [Omrežje] — [Nastavitev omrežja] — [Preprosto] — [Wi‑Fi] — [Poveži iz seznama iskanja].

Opomba

 • Zahtevane nastavitve, povezane z omrežjem, so lahko različne in so odvisne od ponudnika internetnih storitev oziroma usmerjevalnika. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki jih zagotovi ponudnik spletnih storitev, ali tista, ki so priložena usmerjevalniku. Ali pa se obrnite na osebo, ki je vzpostavila omrežje (omrežni skrbnik).
 • Če na zaslonu za vnos gesla izberete možnost [Pokaži geslo], lahko prikazano geslo vidijo tudi druge osebe.