Natisni

[TV]

Pritisnite gumb HOME in nato izberite [Nastavitve] — [TV] — želena možnost.

Razpoložljive možnosti

[Nastavitev kanala]
Tukaj konfigurirate nastavitve, ki se nanašajo na programsko shemo, ki jo sprejemate. Konfigurirate lahko tudi nastavitve, ki se nanašajo na satelitsko programsko shemo, ki jo sprejemate.

Iskanje digitalnih kanalov

Razvrščanje kanalov ali urejanje seznama programov

[Zunanji vhodi]
Konfiguriranje nastavitev zunanjih vhodov in BRAVIA Sync.
[Prikazovanje]
Prilagodi nastavitve slike in prikaza zaslona, kot je osvetljenost zaslona.
[Zvok]
Prilagodite nastavitve za zvok in možnosti za uporabo zvočnikov.
[Osvetlitveni LED]
Prilagajanje delovanja osvetlitvene lučke LED.
(Ta funkcija je na voljo pri določenih modelih.)
[Vklop]
Spreminjanje nastavitev v zvezi s porabo energije.
[Aplikacije]
Spreminjanje nastavitev, povezanih z aplikacijami.
[Ohranjevalnik zaslona]
Konfiguriranje nastavitev ohranjevalnika zaslona.
[Shramba in ponastavitev]
Spreminjanje nastavitev v zvezi s shranjevanjem podatkov.
[Začetna nastavitev]
Nastavljanje osnovnih funkcij, kot so omrežje in kanali, za prvo uporabo.
[Vizitka]
Prikaz informacij o televizorju.