Natisni

Ni barve /temna slika / varva ni pravilna /slika je presvetla.

  • Pritisnite gumb ACTION MENU in izberite [Slika], da prilagodite nastavitve.
  • Pritisnite gumb ACTION MENU in nato izberite [Slika] — [Napredne nastavitve] — [Ponastavi].
  • Če nastavite [Varčevanje energije] na [Nizko] ali [Visoko], bodo črni odtenki poudarjeni. Pritisnite gumb HOME in nato izberite [Nastavitve] — [Vklop] — [Eko] — [Varčevanje energije].