Skriv ut

Visar bilden på en liten skärm

Du kan visa bilden du tittar på (TV-program eller innehåll från HDMI-anslutna enheter) som en liten skärm i hörnet.

image

Observera

 • Du kan inte använda [Bild-i-bild] på TV-apparater med bokstaven ”C” i slutet av modellnamnet.

Visar bilden som en liten skärm

 1. Tryck på ACTION MENU-knappen när du tittar på ett TV-program eller innehåll från en HDMI-enhet och välj sedan [Bild-i-bild].
  Den aktuella bilden visas som en liten skärm i hörnet.

Observera

 • Den lilla skärmen visas över den app som senast använts. Vilken app som visas kan dock variera beroende på vissa omständigheter.
 • Funktioner som kanalbyte är inaktiverade när en liten skärm visas.
 • TV-program, externa ingångar såsom en HDMI-enhet, appar som spelar upp filmer eller vissa appar som spelar upp bilder eller musik kan inte visas samtidigt.
 • Den lilla skärmens position justeras automatiskt. Den kan inte ställas in manuellt.

Stäng den lilla skärmen och återgå till helskärm

 1. Tryck ned och håll inne HOME-knappen för att visa en lista över nyligen använda appar.
 2. Stäng den lilla skärmen genom att välja önskad knapp under den lilla skärmen eller återgå till helskärm (A).
  Bilden nedan är en visuell representation och kan skilja sig från den faktiska skärmen.

image

En lista över nyligen använda appar (B) visas under den lilla skärmen.

Observera

 • Om du växlar till en app som spelar upp filmer, bilder eller musik från listan över nyligen använda appar kommer den lilla skärmen att stängas (TV-programmet eller uppspelningen från HDMI-enheten stängs). För att återgå till TV-programmet eller HDMI-enheten, tryck på TV-knappen eller byt ingång.