Skriv ut

Använda DISCOVER-knappen

Du kan använda DISCOVER-knappen för att söka efter innehåll (t.ex. TV-program och Internet-innehåll). Vad som visas när du trycker på DISCOVER-knappen varierar beroende på modellen/regionen/landet.


  1. Tryck på DISCOVER.
  2. Flytta fokus upp eller ner för att välja önskad kategori.
  3. Flytta fokus åt vänster eller höger för att välja önskat alternativ.
  4. Tryck på -knappen för att välja alternativet.

Ändra inställningarna för denna funktion

  1. Tryck på DISCOVER.
  2. Flytta fokus ner till kategorin [Inställningar].
  3. Välj önskad post för att ändra inställningarna.

Tillgängliga alternativ

[Visa/dölj kategorier]
Välj innehållskategorier som ska visas i DISCOVER. Du kan inte dölja [Inställningar].
Du kan dölja [Mest valda] beroende på TV-modell.
[Ändra ordning på kategorierna]
Välj en innehållskategori att ordna.
[Lägg till kanaler i favoriter]
Lägg till dina favorit-kanaler i DISCOVER.
[Lägg till genrekategorier]
Lägg till genrer för att skapa en egen innehållskategori.
[Lägg till nyckelordskategorier]
Lägg till valfritt sökord för att skapa en egen innehållskategori.
[Skärmstorlek]
Välj visningsstorleken på menyn.
[Sortera TV-program]
Välj typ av sortering för TV program.

Observera

  • Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på modell/region/land.