Skriv ut

Använda programguiden

Du kan snabbt hitta de program du föredrar.

  1. Tryck på GUIDE-knappen för att visa den digitala programguiden.
  2. Välj ett program som du vill se.
    Detaljerad information om programmet visas.
  3. Välj [Välj] för att visa programmet.

För att växla programguide

Du kan växla programguide till [TV-urval] eller [Genreguide]. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på modell/region/land. Du kan också växla programguide för att se [Lista över inspelade titlar] eller [Timerlista] (endast modeller med USB-hårddiskinspelning).

  1. Flytta fokus till det vänstra alternativet och flytta sedan vänster igen för att öppna menyn.
  2. Välj önskad programguide eller lista.

Använda tillvalsfunktioner

  1. När programguiden visas, trycker du på ACTION MENU-knappen och väljer önskat alternativ.