Skriv ut

Använda interaktiva sändningstjänster

Visa textinformation

Du kan visa text och textbaserad grafisk information, inklusive nationella nyheter, väderprognoser och TV-tablåer. Du kan söka efter information som intresserar dig och sedan välja vilken information du vill visa genom att ange ett nummer.

  1. Tryck på -knappen för att visa textinformation.

Om tjänsten med digital textinformation

Tjänsten med digital text erbjuder grafikrikt innehåll med jämn grafik och bilder. Olika funktioner är tillgängliga, såsom sidlänkar och navigering som är enkel att använda. Tjänsten stöds av många sändningsföretag. (Funktionens tillgänglighet beror på modell/region/land.)

Om den digitala interaktiva programtjänsten

Den interaktiva programtjänsten erbjuder digital text och grafik med hög kvalitet samt avancerade alternativ. Tjänsten stöds av sändningsföretag. (Funktionens tillgänglighet beror på modell/region/land.)

Observera

  • Interaktiva tjänster är endast tillgängliga om de tillhandahålles av sändningsföretaget.
  • Tillgängliga funktioner och skärminnehåll varierar beroende på sändningsföretaget.
  • Om textning väljs och du startar en digital textningsapplikation via -knappen kan textning under vissa omständigheter sluta visas. När du lämnar programmet med den digitala textningsapplikationen fortsätter automatiskt textningen.

Att använda NVOD/MF-tjänsten

NVOD(Near Video On Demand) och MF(Multi Feed) är standarder för att sända flera program samtidigt i en kanal.

NVOD tillhandahåller flera kopior av programmet med förskjutet schema, och med MF kan du välja önskat program från flera program i en kanal.

  1. Medan du tittar på en NVOD/MF-kanal, tryck på ACTION MENU-knappen.
  2. Välj [Ytterligare tjänster] — önskat program.

Observera

  • Denna funktion är tillgänglig när sändningsföretaget tillhandahåller NVOD/MF-tjänster.