Skriv ut

Titta på TV med två skärmar

Du kan titta på två videokällor samtidigt genom att visa en HDMI-ansluten enhet och ett TV -program (inbyggd kanalinställning) på två skärmar.

Observera

 • [Tvillingbild] är tillgänglig för Android TV med ett ”C” i slutet av modellnumret.

Visas på två skärmar

För att titta på två skärmar, visa enhetens källa ansluten av HDMI, och visa sedan TV-källan (inbyggd kanalinställning).

 1. Visa inmatningsskärmen för önskad ansluten enhet.
 2. Tryck på ACTION MENU-knappen och välj [Tvillingbild].

Ljudet från källan som visas med den gröna fokusen matas ut från TV:n.

Så här växlar du till ljudet från den andra källan

 1. Tryck på ACTION MENU-knappen och välj [Växla aktivt fönster].

Så här återgår du till display av en bild

 1. Tryck på ACTION MENU-knappen och välj [Bara en bild].

Tips

 • Förutom att växla fokus och återgå till en display med en bild, kan du också göra följande i menyn som visas genom att trycka på ACTION MENU-knappen när du använder [Tvillingbild].
  • Växla ingången till en HDMI-enhet som du vill visa
  • Ändra skärmstorleken

Observera

 • När du tittar på satellit, digital eller analoga kanaler eller när en app såsom YouTube visas, är [Tvillingbild] inte tillgänglig. Växla ingången till en HDMI-källa innan du trycker på ACTION MENU-knappen.
 • Den enda kombinationen av källor du kan titta på med två skärmar är ett TV-program (inbyggd kanalinställning) och HDMI-enhet.