Skriv ut

Titta på/radera inspelat innehåll (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddiskens inspelningsmodeller har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar].

Observera

  • Denna funktion finns endast på vissa modeller i Europa, Australien och Nya Zeeland.

För att titta på inspelat innehåll

  1. Tryck på HOME-knappen och välj [Programme Guide] — [Lista över inspelade titlar] — innehållet som du ska titta på.

Om du vill radera inspelat innehåll

  1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Programme Guide] — [Lista över inspelade titlar].
  2. Tryck på ACTION MENU-knappen och välj [Ta bort] — innehållet som ska tas bort — [Ta bort].