Skriv ut

Visning av skärmen på en smartphone/surfplatta på TV:n med en MHL-kabel (MHL endast modeller som stöds)

-markeringen sitter bredvid HDMI IN 1/MHL-porten (endast för 2K-modeller som stöder MHL) eller HDMI IN 2/MHL-porten (endast för 4K-modeller som stöder MHL).

Om du vill ansluta en mobil enhet med MHL-utgången

För 2K-modeller, anslut din mobilenhet till TV:ns HDMI IN 1/MHL-port, med en MHL-kabel.

För 4K-modeller, anslut din mobilenhet till TV:ns HDMI IN 2/MHL-port, med en MHL-kabel.

  1. MHL-mobilenhet
  2. MHL-kabel (medföljer ej)*

* För 2K-signaler, kontrollera att du använder en godkänd MHL 2-kabel märkt med MHL-logotypen.
För 4K-modeller, kontrollera att du använder en godkänd MHL 3-kabel märkt med MHL-logotypen. Om din MHL-mobilenhet stöder 4K-utgång, använd en godkänd MHL 3-kabel.

Så här visar du innehåll som lagrats i en mobilenhet med MHL-utgång

  1. När du har anslutit datorn trycker du på HOME-knappen och därefter väljer du ingången som din mobilenhet är ansluten till.

Så här växlar du till MHL-ingången automatiskt

  1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Externa ingångar] — [BRAVIA Sync-inställningar] — [Automatisk ingångsändring (MHL)] — []. (Beroende på mobilenheten kanske inte inmatningen växlar automatiskt.) Om TV:n är i standbyläge, växlar den inte automatiskt.

Så här laddar du en mobilenhet

När TV:n är på kan den ladda en mobilenhet om den är ansluten med en MHL-kabel.

Observera

  • Endast smartphones/surfplattor som stöder MHL kan använda den här funktionen.

Tips

Om [MHL-laddning vid standby] är inställd på [] kan TV:n ladda den anslutna MHL-enheten när TV:n är i vänteläge.

Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Externa ingångar] — [BRAVIA Sync-inställningar] — [MHL-laddning vid standby] — [].