Skriv ut

Visar skärmen på en smartphone/surfplatta på TV:n med en skärmspeglingsfunktion

Du kan visa skärmen för en mobil enhet på TV:n för att visa bilder, videor eller webbplatser.

Funktionen ”Screen mirroring” (skärmspegling) använder Miracast-teknik för att visa skärmen på en kompatibel enhet på TV:n. Det behövs ingen trådlös router (accesspunkt) för denna funktion.

 1. Smartphone
 2. Surfplatta
 3. Dator
 1. Tryck på -knappen och välj [Skärmspegling].
 2. Se till att skärmspeglingsenheten ansluts till TV:n.
  När enheten är ansluten till TV:n kommer skärmen som visas på den mobila enheten även att visas på TV:n.
  Mer information finns i bruksanvisningen för din enhet.

Observera

 • När standbyskärmen för skärmspegling visas avbryts den trådlösa anslutningen mellan TV:n och din trådlösa router (accesspunkten), därför stoppas kommunikation via Internet.

Tips

 • Du kan konfigurera avancerade inställningar för skärmspegling genom att trycka på HOME-knappen och sedan välja [Inställningar] — [Nätverk] — [Wi‑Fi Direct] — [Avancerade inställningar].