Skriv ut

Använda Wi-Fi för att ansluta TV:n till ditt nätverk

Med det inbyggda trådlösa nätverket kan du få åtkomst till Internet och utnyttja fördelarna med att ansluta trådlöst till ett nätverk

 1. Dator
 2. Trådlös router (accesspunkt)
 3. Modem
 4. Internet
 1. Konfigurera din trådlösa router (eller åtkomstpunkt).
  Mer information finns i bruksanvisningen för din trådlösa router (eller åtkomstpunkt), eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 2. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk] — [Nätverksinstallation] — [Enkelt].
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

Stänga av det inbyggda trådlösa nätverket

Om du vill inaktivera [Inbyggt Wi‑Fi] trycker du på HOME och väljer [Inställningar] — [Nätverk] — [Avancerade inställningar] — [Inbyggt Wi‑Fi].

Tips

 • För jämn videoströmning:
  • Ändra inställningen för din trådlösa router (eller åtkomstpunkt) till en nätverksstandard med hög hastighet såsom 802.11n om möjligt.
   Mer information om hur man ändrar inställningen finns i bruksanvisningen för din trådlösa router (eller åtkomstpunkt), eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
  • Om ovanstående procedur inte ger någon förbättring, ändra inställningen på din trådlösa router (eller åtkomstpunkt) till 5 GHz, vilket kan bidra till att förbättra kvaliteten på videoströmning.
  • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan TV:n endast anslutas till en trådlös router (accesspunkt) som använder 2,4 GHz-bandet.
 • För att använda WEP-säkerhet med en trådlös router (eller åtkomstpunkt) ska du välja [Inställningar] — [Nätverk] — [Nätverksinstallation] — [Enkelt] — [Wi‑Fi] — [Anslut via skanningslista].

Observera

 • Nätverksinställningarna som krävs kan variera beroende på Internetleverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålls av Internetleverantören eller som medföljer routern. Du kan även kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 • Om du väljer alternativet [Visa lösenord] i inmatningsskärmen för lösenord, kan lösenordet bli synligt för andra personer.