Skriv ut

Fjärrkontrollen fungerar inte.

 • Tryck på en knapp på TV:n för att fastställa om problemet har att göra med fjärrkontrollen eller inte.
 • Kontrollera att batteriets positiva (+) och negativa ( —) poler är rättvända enligt symbolerna i batterifacket.
 • Batterikapaciteten kan vara låg. Ta bort fjärrkontrollens lucka och byt ut batterierna.
  • Skjutbar typ
  • Tryck och släpp typ
 • Det kan vara dålig kontakt mellan batterierna och fjärrkontrollen. Ta bort batterierna och sätt i dem igen.
 • Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn som är placerad på TV:ns framsida.
 • Håll området runt fjärrkontrollsensorn fritt från hinder.
 • Lysrörsljus kan störa fjärrkontrollanvändningen. Prova att stänga av allt lysrörsljus.
 • När du kopplar ifrån TV:n och sedan kopplar in den igen kan det hända att det inte går att starta TV:n på en stund även om du trycker på strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n. Det beror på att det tar tid att initiera systemet. Vänta ungefär 10 till 20 sekunder och försök sedan igen.
 • När mikrofonen inte känner igen din röst måste du se till att aktivera -knappen på fjärrkontrollen med -knappen eller registrera fjärrkontrollen med -knappen på TV:n. Om du vill ställa in dessa inställningar trycker du på HOME-knappen och väljer [Inställningar] — [Inställningar för pekplattefjärrkontrollen]/[Röst-fjärrkontroll]. Inställningen som visas varierar beroende på modell. -knappen kanske inte är tillgänglig beroende på den medföljande fjärrkontrollen.