In

Sử dụng điều khiển từ xa

Bạn có thể thao tác với nhiều tính năng của TV bằng cách sử dụng nút (Lên) / (Xuống) / (Trái) / (Phải) và (Enter).

Hình dạng và các nút của điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy/quốc gia/khu vực của bạn.

Thiết bị điều khiển từ xa kèm theo sẽ khác nhau tùy vào mẫu máy của bạn. Để biết mô tả về các nút của điều khiển từ xa, hãy tham khảo Hướng dẫn Tham khảo.

  1. Sử dụng nút (Lên), (Xuống), (Trái) và (Phải) để “hướng tiêu điểm” vào mục mong muốn.
    The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
  2. Bấm vào giữa của nút (Enter) để chọn mục đang có tiêu điểm.
    The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Để quay về màn hình trước

Bấm nút BACK.

Mẹo