Udskriv

Flytning af apps til en USB-hukommelsesenhed

Du kan flyttede downloadede apps til en USB-hukommelsesenhed for at øge den tilgængelige plads i TV'et.

Bemærk

 • Når du formaterer en USB-hukommelsesenhed slettes alle data, der er gemt på USB-hukommelsesenheden. Sikkerhedskopier vigtige data før formatering.
 • Når du udfører denne procedure, formateres USB-hukommelsesenheden, så den kun kan bruges sammen med TV'et. Du kan derfor muligvis ikke bruge USB-hukommelsesenheden sammen med en computer osv.
 • Nogle apps kan ikke flyttes til en USB-hukommelsesenhed.
 1. Slut en USB-hukommelsesenhed til TV'et.
 2. Tryk på knappen HOME, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Lager] —den ønskede USB-hukommelsesenhed.
 3. Formater den som en intern lagringsenhed.
 4. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Apps], når formateringen er afsluttet.
 5. Vælg den app, du vil flytte til USB-hukommelsesenheden.
 6. Vælg USB-hukommelsesenheden fra det anvendte lager. Appen flyttes til USB-hukommelsesenheden.

Tip

 • Gentag trin 4 til 6 for at flytte flere apps til USB-hukommelsesenheden.

Sådan fjerner du USB-hukommelsesenheden

 1. Tryk på knappen HOME, vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Lager] — den ønskede USB-hukommelsesenhed, og vælg derefter at fjerne den.

Bemærk

 • USB-hukommelsesenhed bruges kun til lagring af apps. Hvis du vil bruge USB-hukommelsesenheden til andre formål, skal du formatere den igen.
 • Hvis du sletter en app på USB-hukommelsesenheden, kan du ikke starte den fra TV'et.
 • Hvis du fjerner en USB-hukommelsesenhed fra TV'et kan du ikke bruge de apps, der blev flyttet til USB-hukommelsesenheden.
 • Du kan ikke angive en USB-hukommelsesenhed som installationssted for en app. Du skal først installere appen på TV'et normalt og derefter flytte den til USB-hukommelsesenheden.