Udskriv

Visning af sikre apps og videostreamingtjenester (Sikkerhed og begrænsninger)

Du kan opnå sikker brug af TV'et ved at indstille installationsbegrænsninger på apps downloadet fra ukendte kilder eller aldersbegrænsninger på programmer og videoer.

  1. Tryk på knappen HOME, vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — derefter indstillinger som f.eks. [Sikkerhed og begrænsninger] eller [Visning af TV] — [Forældrekontrol].

Bemærk

  • Hvis du ændrer indstillingerne [Sikkerhed og begrænsninger], bliver din enhed og dine personlige data mere sårbare over for angreb fra ukendte apps fra andre kilder end Play Store. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for eventuelle skader på din enhed eller tab af data som følge af brugen af disse apps.

Tip

  • Afhængigt af appen kan andre separate begrænsninger være tilgængelige. Se hjælpen til appen for at få flere oplysninger.