Udskriv

Valg af indgange

Hvis du vil bruge enheder (f.eks. en Blu-ray-/dvd-afspiller), der er sluttet til tv'et, eller se tv efter brug af sådanne enheder, skal du skifte indgang.

  1. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede enhed.

Tip

  • Du kan skifte til tv-udsendelse blot ved at trykke på knappen TV på fjernbetjeningen.

Skift fra menuen Home

  1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter indgangskilden fra [Indgange].