Udskriv

Menuen Home

Den skærm, der vises, når du trykker på knappen HOME på fjernbetjeningen, kaldes menuen Home. Fra menuen Home kan du lede efter indhold og vælge anbefalet indhold, apps og indstillinger.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Søgning, Meddelelser, Indtastninger, Timere og Indstillinger (A)

(mikrofon) / (skærmtastatur):
Brug mikrofonen på fjernbetjeningen eller skærmtastaturet på tv'et til indtastning af nøgleord og søgning efter forskelligt indhold.
Se siden Stemmesøgning vedrørende stemmesøgning.
(Underretninger):
Vises, hvis der er meddelelser om f.eks. et tilslutningsproblem. Tallet angiver antallet af meddelelser.
(Indgange):
Skifter den inputenhed, der er sluttet til tv'et.
(Timere):
Konfigurer [Aut. tænd] og [Sleeptimer].
Se siden Indstilling af en timer for at få flere oplysninger.
(Indstillinger):
Konfigurer forskellige tv-relaterede indstillinger.
Se siden Indstillinger for at få flere oplysninger.

Apps (B)

Få vist dine foretrukne apps.

  • Hvis du vælger [Apps], vises en liste med de installerede apps.
  • Vælg [Føj app til Foretrukne] for at tilføje en app til foretrukne.
  • Hvis du vælger en tilføjet app og holder knappen (Enter) på fjernbetjeningen nede, kan du ændre sorteringsrækkefølgen eller fjerne en foretrukket.
  • Hvis du vælger en tv-app, kan du se tv-udsendelser eller input.

Næste (C)

Viser, hvad du kan se næste gang, afhængigt af indholdet.

Bemærk

  • Hvis der ikke er noget relevant indhold, vises [Næste] muligvis ikke.

Kanaler (D)

Rækkerne under Apps (B) kaldes "Kanaler". Her kan du se anbefalet indhold fra videostreamingtjenester.

Tip

  • Den seneste historik over sete kanaler vises i [TV].
  • Du kan føje indhold til Næste ved at vælge indhold på enhver kanal og trykke på knappen (Enter) og holde den nede på fjernbetjeningen.
  • Du kan flytte nogle af kanalerne under "Kanaler (D)" i menuen Home. Brug knapperne (op) / (ned) til at flytte fokus til det runde ikon for den række, du vil flytte, og tryk på knappen (venstre) (eller knappen (højre) afhængigt af tv'ets displaysprog) for at kunne flytte rækken op eller ned ved at trykke på knapperne (op) / (ned).

Tilpas kanaler (E)

[Tilpas kanaler] bruges til at få vist eller skjule de valgte kanaler.

Tip