Udskriv

Visning/sletning af en optagelse (kun modeller med USB-HDD-optagelse)

USB HDD-optagemodeller har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Visning af TV].

Bemærk

  • Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller i Europa, Australien og New Zealand.

Sådan ser du optaget indhold

  1. Tryk på TITLE LIST, og vælg derefter det indhold, der skal vises.

Sådan sletter du optaget indhold

  1. Tryk på knappen TITLE LIST.
  2. Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg følgende i rækkefølge.
    [Slet] — programmet, der skal slettes — [Slet]
    Hvis du vil slette flere programmer, skal du vælge alle de programmer, du vil slette, før du vælger [Slet].

Du kan finde oplysninger om betydningen af symbolerne på listen over optagne titler under Beskrivelse af de symboler, der vises på listen over optagne titler (kun modeller med USB HDD-optagelse).