Udskriv

Udsendelse af lyd fra et lydsystem

Du kan tilslutte lydsystemer som f.eks. AV-modtagere eller soundbars til tv'et. Vælg en tilslutningsmetode i henhold til specifikationerne for det lydsystem, du vil tilslutte.

  • Tilslutning med et HDMI-kabel (læs omhyggeligt "Tilslutning vha. et HDMI-kabel" herunder for at få flere oplysninger).
  • Tilslutning med et digitalt, optisk kabel
  • Tilslutning med et lydkabel

Se siden Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutningsmetoder.

Bemærk

  • Se betjeningsvejledningen for den enhed, der skal tilsluttes.

Tilslutning vha. et HDMI-kabel

Denne enhed understøtter Audio Return Channel (ARC). Du kan bruge et HDMI-kabel til at sende lyd fra lydsystemer, der understøtter ARC.

Se siden Tilslutning af et lydsystem vedrørende tilslutningsmetoder.

Bemærk

  • Placeringen af HDMI-stikket, der understøtter ARC, varierer afhængigt af modellen. Se den medfølgende referenceguide.