Udskriv

[Ekspertpanelindstillinger] (kun modeller med et OLED-panel)

Disse indstillinger er tilgængelige for modeller med et OLED-panel og anvendes til at forhindre billedfastholdelse.

Hvis samme billede vises gentagne gange eller i lang tid, kan billedfastholdelse forekomme.
Tv'et har to funktioner, [Pixelskift] og [Panelopdatering], der er beregnet til at reducere billedfastholdelse.

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Ekspertpanelindstillinger] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Pixelskift]
Flytter det viste billede med jævne mellemrum for at forhindre billedfastholdelse. Brug tv'et med denne indstilling aktiveret under normale forhold.
[Panelopdatering]
Udfør kun en manuel Panelopdatering, når billedfastholdelsen er særligt tydelig.

Bemærk

  • Udfør kun en panelopdatering, når billedfastholdelsen er særligt tydelig. Gør det som udgangspunkt kun en gang om året. Undgå at udføre den mere end en gang om året, da det kan påvirke panelets levetid.
  • Panelopdatering tager ca. en time. Der kan forekomme en hvid linje på skærmen under panelopdateringen. Dette er ikke en fejlfunktion ved tv'et.
  • Foretag justeringer, når rumtemperaturen er mellem 10 °C og 40 °C. Hvis rumtemperaturen er uden for dette område, gennemføres panelopdateringen muligvis ikke.