Udskriv

Softwareopdateringer

Sony tilbyder jævnligt opdateringer for at forbedre funktioner og software og give brugerne den sidste nye tv-oplevelse. Det er lettest at modtage softwareopdateringer, hvis tv'et har forbindelse til internettet.

Aktivering af automatisk softwaredownload

Hvis du vil at aktivere [Automatisk softwaredownload], skal du trykke på knappen HELP og derefter vælge [Opdatering til systemsoftware] — [Automatisk softwaredownload].

Tip

  • Hvis du vil opdatere softwaremanualen manuelt, skal du vælge [Softwareopdatering].
  • Hvis du ikke ønsker at opdatere softwaren automatisk, skal du deaktivere [Automatisk softwaredownload].

Bemærk

  • Når [Automatisk softwaredownload] er deaktiveret, kan tv'et ikke modtage meddelelser, selvom en softwareopdatering er tilgængelig.

Opdatering af software via USB-lagringsenhed

Hvis du ikke har en netværksforbindelse, kan du også opdatere softwaren vha. en USB-lagerenhed. Brug din computer til at downloade den seneste software fra Sony-supporthjemmesiden på en USB-lagerenhed. Sæt USB-lagerenheden i en USB-port i tv'et. Derefter starter softwareopdateringen automatisk.

Hvis du vil opdatere tv'ets software vha. en USB-lagerenhed, bør du læse forsigtighedsreglerne for opdatering vha. USB-opdateringsenheder på webstedet.

Se siden Supportwebsted for at få flere oplysninger om supportsiden.