Udskriv

Forvrænget billede./Skærmen flimrer.

Kontroller forbindelsen og placeringen af antennen og perifere enheder

 • Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
 • Sørg for, at antennen/kablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.
 • Når du installerer en ekstraenhed, skal du sørge for, at der er plads mellem enheden og tv'et.
 • Kontroller, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.

Kontroller indstillingerne for [Bevægelse]

 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Bevægelse] — [Motionflow] — [Fra]. (kun modeller, der er kompatible med [Motionflow])
  [Motionflow]-kompatible modeller har [Motionflow] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Bevægelse].
 • Skift den aktuelle indstilling for [Film-tilstand] til [Fra].
  Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Bevægelse] — [Film-tilstand].
 • Kontrollér indstillingerne for [Manuel programindstilling].
  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Analog opsætning] — [Manuel programindstilling].
  • Indstil [LNA] til [Fra] for at forbedre billedmodtagelsen. ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af din situation/område/land).
  • Udfør [AFT] for at forbedre billedet ved analog modtagelse.
   (Tilgængeligheden af [Manuel programindstilling] og dens indstillinger varierer afhængigt af område/land/situation).