Udskriv

Ingen farve/mørkt billede/farven er ikke korrekt/billedet er for lyst.

Juster farvetone, lysstyrke, billedkvalitet på dit tv under [Billede].

  • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Billede] for at foretage justeringer.
  • Hvis du vil ændre indstillingen for [Billede], skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [Billede] — [Avancerede indstillinger] — [Nulstil alt].
  • Hvis du indstiller [Strømsparefunktion] til [Lav] eller [Høj], forbedres niveauet for sort. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Styrke] — [Strømsparefunktion] til [Fra] for at gøre skærmen lysere.

Bemærk

  • Billedkvaliteten afhænger af signal og indhold.
  • Billedkvaliteten kan blive bedre, hvis du ændrer den til [Billede] under [Indstillinger].
    Tryk på knappen ACTION MENU, vælg [Billede] — [Avancerede indstillinger], og juster [Lys] eller [Kontrast].