Udskriv

Billedstørrelse/skærmformat/bredformatstilstand skifter automatisk.

Du kan justere billedstørrelsen under [Skærmstyring].
Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Skærmstyring].

 • Når du skifter kanal eller videoindgang, og [Auto-format] i [Skærmstyring] er aktiveret, ændres den aktuelle indstilling [Bredformatstilstand] automatisk afhængigt af indgangssignalet. Du kan låse indstillingen [Bredformatstilstand] ved at deaktivere [Auto-format].
 • Du kan justere billedstørrelsen manuelt under [Bredformatstilstand].

Eksempel på indstilling [Bredformatstilstand] (når det oprindelige billedes billedformat er 4:3)

 • [Normal]
  Viser det oprindelige billede, som det er. Sidepaneler, der udfylder forskellen med 4:3-billedet, vises i venstre og højre side af skærmen.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Viser et 16:9-billede, der er konverteret til 4:3-letterboksformat, i det korrekte billedformat.
  Example of setting
 • [Bred zoom]
  Forstørrer billedet, og bevarer samtidig det oprindelige billede så meget som muligt.
  Example of setting

[Bredformatstilstand] (når det oprindelige billedes billedformat er 16:9)

Billedet vises muligvis ikke som tilsigtet, selvom det er i billedformatet 16:9. Skift indstillinger for at skifte til den ønskede visning.

 • [Normal]
  Viser et 4:3-billede, der er udvidet vandret til 16:9, i det korrekte billedformat.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Viser et 16:9-billede, der er konverteret til 4:3-letterboksformat, i det korrekte billedformat.
  Example of setting
 • [Bred zoom]
  Forstørrer billedet, og bevarer samtidig det oprindelige billede så meget som muligt.
  Example of setting

Bemærk

 • [Auto-format] i [Skærmstyring] indstillet til [Bred zoom] eller [Zoom] forbliver i kraft, indtil du ændrer kanal/indgang eller manuelt ændrer indstillingen [Bredformatstilstand] igen.
 • [Auto-format] under [Skærmstyring] udvider ikke billedet, mens indholdet skiftes, da indholdsoplysningerne styres af kanalsignaludbyderen. Indstillingen [Bredformatstilstand] kan ændres manuelt efter behov og forbliver gældende, indtil du ændrer kanalen/indgangen eller manuelt ændrer indstillingen [Bredformatstilstand] igen.
 • Billedstørrelsen afhænger af signalindholdet.
  • Billedet bliver mindre under reklamer på grund af den metode, som udbyderen bruger til at sende indhold. Når kanaler med HD-indhold skifter til SD-indhold (reklamer), bliver billedet muligvis mindre og vises med en sort kant.
  • Nogle programmer, der sendes i bredformat, optages i billedformater, som er større end 16:9 (dette er især almindeligt ved biografudgivelser). Tv'et viser disse programmer med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med din bd/dvd (eller ved at kontakte din programudbyder).
  • Programmer, som sendes i HD-formater (720p og 1080i) med 4:3-indhold, vises normalt med sorte bjælker i højre og venstre side af skærmen, som tv-stationen har tilføjet.

Tip

Nogle kabelbokse og satellit-set-top-bokse kan også ændre billedformat. Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte producenten af set-top-boksen for at få flere oplysninger.