Udskriv

3D-billeder vises ikke. 3D-effekten er svag (kun 3D-modeller).

3D-modeller har [3D-indstillinger] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd].

 • Hvis to billeder vises side om side, skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [3D] — [3D-visning] — [3D (Side‑om‑side)].
  Hvis to billeder vises over hinanden, skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [3D] — [3D-visning] — [3D (Over-under)].
 • Hvis skærmen [3D-visning] vises, men der ikke vises 3D-billeder, skal du slukke for den enhed, som afspiller 3D-indhold, og tænde den igen.
 • 3D-effekten kan opfattes forskelligt fra person til person.

For 4K-modeller

 • 3D-signal for 4K understøttes ikke.
 • Hvis du bruger passive 3D-briller, skal du se tv'et fra forsiden. 3D-effekten kan være mindre tydelig, afhængigt af seerens placering. Juster skærmens visningsvinkel.

Hvis der bruges aktive 3D-briller

 • Sørg for, at der ikke er noget mellem tv'et og de aktive 3D-briller.
 • Udskift batteriet i de aktive 3D-briller.
 • Sørg for, at der er tændt for de aktive 3D-briller.
 • Det er nødvendigt at registrere dine aktive 3D-briller på tv'et før brug. Hvis du vil bruge brillerne med et andet tv, skal du registrere dem igen. Sluk brillerne, før de registreres igen.
 • Trådløse enheder eller mikrobølgeovne kan påvirke kommunikationen mellem dine 3D-briller og tv'et, da tv'et bruger et 2,4 GHz-bånd. I dette tilfælde kan du prøve at gentage registreringen.
 • Hvis en enhed, som ikke er 3D-kompatibel (f.eks. et hjemmebiografsystem) tilsluttes mellem TV'et og en 3D-kompatibel enhed, vises der ikke 3D-billeder på TV'et. Slut den 3D-kompatible enhed direkte til TV'et med et godkendt HIGH SPEED HDMI-kabel mærket med et HDMI-logo.