Udskriv

Meddelelsen [3D-signal registreret.] vises automatisk, når 3D-signalet registreres. (kun 3D-modeller).

3D-modeller har [3D-indstillinger] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd].

  • Deaktiver indstillingen [3D-Signalangivelse]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [3D-indstillinger] — [3D-Signalangivelse] — [Fra].