Udskriv

Der er støj på billede og lyd, når der vises en analog tv-kanal.

 • Kontroller indstillingen for [Manuel programindstilling].

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Analog opsætning] — [Manuel programindstilling].

  • Udfør [AFT] for at forbedre billed- og lydmodtagelsen. (Navnet på indstillingen varierer, afhængigt af område/land).
  • Indstil [Lydfilter] til [Fra], [Lav] eller [Høj] for at forbedre lyden for analog modtagelse.
  • Indstil [LNA] til [Fra] for at forbedre billedmodtagelsen. ([LNA] er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af din situation/område/land).
 • Kontroller, at antennen er tilsluttet ved hjælp af et koaksialkabel af høj kvalitet på 75 ohm.
 • Sørg for, at antennekablet ikke er i berøring med andre tilslutningskabler.