Udskriv

Du kan ikke se satellitkanaler. (kun satellitkompatible modeller)

Satellitkompatible modeller har [Konfiguration af satellit] i [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning].

  • Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der findes satellittjenester i dit område.
  • Kontroller din LNB-enhed (Low Noise Block) og indstillingerne.
  • Hvis dit tv er udstyret med både "MAIN"- og "SUB"-stik og ikke er indstillet til satellite-twin-tuner med [Valg af satellittunertilstand], kan stikket mærket "SUB" ikke bruges. I dette tilfælde skal satellitantennen sluttes til det stik, der er mærket "MAIN".