Udskriv

Ingen lyd eller lav lyd ved brug af et hjemmebiografsystem.

 • Tryk på knappen ACTION MENU, og vælg derefter [Højttaler] — [Lydsystem].
 • Indstil [Hovedtelefon-/lydudgang] til [Lydudgang (Fast)] under indstillingen [Lydoutput].
 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].
 • Hvis du vælger en analog (RF) kanal, og billederne ikke vises korrekt, skal du skifte tv-udsendelsessystem. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Analog opsætning] — [Manuel programindstilling] — [Tv-system]. (Tilgængeligheden af [Manuel programindstilling] eller indstillingernes navne varierer afhængigt fa område/land/situation).
 • Hvis [Højttaler] er indstillet til [TV-højttaler], og [Opskalering høj opløsning (DSEE HX)] er indstillet til [Auto], slås lyden fra for DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). Dette afhænger dog af din model.
 • Kontroller, om [Udgangslydstyrken på digital lyd] er indstillet til maksimum.

  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter:
  [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Udgangslydstyrken på digital lyd]

 • Når du bruger HDMI-indgang med Super Audio CD eller DVD-Audio, sendes der muligvis ingen lydsignaler via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).