Udskriv

Tv'et slukker automatisk.

  • Skærmen kan være blevet slukket pga. indstillingerne for [Sleeptimer].
  • Kontroller indstillingen for [Varighed] under [Aut. tænd].
  • Kontrollér, om [Standby for passivt TV] under [Styrke] er aktiveret.
  • Skærmen kan være blevet slukket pga. indstillingerne for [Pauseskærm].