Udskriv

Tv'et tænder automatisk.

  • Kontroller, om [Aut. tænd] er aktiveret.
  • Deaktiver indstillingen [Tænd TV automatisk] i [BRAVIA Sync-indstillinger].