• Top
  • Fejlfinding
  • Strøm
  • Tv'et slukker med det samme, når jeg har tændt for det. (kun modeller med et OLED-panel)

Udskriv

Tv'et slukker med det samme, når jeg har tændt for det. (kun modeller med et OLED-panel)

I sådanne tilfælde er tv'et muligvis i tilstanden til nulstilling af billedtilstand. Når nulstilling af billedtilstand er aktiveret, slukkes tv'et cirka 10 minutter efter, at der er tændt for det, og det tændes derefter igen for at reducere billedfastholdelse. Dette er ikke en fejlfunktion ved tv'et.

Tænd for tv'et igen ved hjælp af fjernbetjeningen, og deaktiver nulstilling af billedtilstand.

  • Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Indstillinger for butikstilstand]. Deaktiver [Nulstilling af billedtilstand].
  • Top
  • Fejlfinding
  • Strøm
  • Tv'et slukker med det samme, når jeg har tændt for det. (kun modeller med et OLED-panel)