Udskriv

Du kan ikke bruge en USB-HDD-enhed. (kun modeller med USB HDD-optagelse)

USB HDD-optagemodeller har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Visning af TV].

 • Kontroller, at USB-HDD-enheden er:
  • tilsluttet korrekt.

   Kontrollér, om den er sluttet til den blå USB3-port, der vises som "HDD REC".

  • tændt.
  • registreret til tv'et.

   For at registrere USB HDD-enheden på tv'et skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [HDD-registrering].

 • Tilslutning af USB-HDD-enheden via en USB-hub understøttes ikke.
 • Udfør [Kontrol af HDD-ydelse] for at kontrollere, at USB-HDD'ens specifikationer opfylder kravene.
  Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [Kontrol af HDD-ydelse].