Udskriv

Der kan ikke optages/optagelse mislykkedes (kun modeller med USB HDD-optagelse)

USB HDD-optagemodeller har [Opsætning af optagelsesenhed] i [Indstillinger] — [Visning af TV].

 • Hvis optagelsen mislykkes, vises årsagen i [Liste med optagelsesfejl]. Tryk på knappen TITLE LIST, og vælg derefter [Liste med optagelsesfejl].
 • Kontroller den ledige plads på HDD'en. Slet unødvendigt indhold, hvis der næsten ikke er mere ledig plads.
 • Følgende programmer kan ikke optages.
  • Kopibeskyttede programmer
  • Analoge programmer
  • Programmer fra eksterne indgange (inkl. programmer fra en tilsluttet set-top-boks)
  • Streamingindhold
 • Timeroptagelser er muligvis ikke tilgængelig, hvis udsendelsestidspunktet for programmerne ændres.