Udskriv

Optagelsen er forsvundet. (kun modeller med USB HDD-optagelse)

  • Optagelse kan ikke finde sted, hvis netledningen eller tilslutningskablerne tages ud under optagelse. Tag ikke kabler ud under optagelse. Optagelsen eller alle optagelser kan gå tabt.