Udskriv

USB HDD-enheden kan ikke registreres. (kun modeller med USB HDD-optagelse)

  • Kontrollér, om USB HDD-enheden er sluttet til USB3-porten (blå), der vises som "HDD REC".
  • Hvis USB HDD-enheden er korrekt sluttet til den blå USB3-port, skal du registrere den til optagelse igen, eftersom den allerede er registreret som en enhed med et andet formål end optagelse (for eksempel lager).

Bemærk

  • Hvis der er sluttet enheder til USB1- og USB2-portene, skal du fjerne dem midlertidigt, mens USB HDD registreres.
  1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Enhedspræferencer] — [Lager].
  2. Vælg den USB HDD-enhed du vil registrere til optagelse fra [Lagerplads på enheden].
  3. Vælg [Registrer til optagelse].
  4. Følg vejledningen på skærmen for at registrere USB-HDD-enheden på tv'et.
  • Brug [Kontrol af HDD-ydelse] til at kontrollere om USB-HDD-enhedens specifikationer opfylder kravene.

    For at udføre [Kontrol af HDD-ydelse] skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Opsætning af optagelsesenhed] — [Kontrol af HDD-ydelse].